Nyproduktion av fastigheter

Tre Snickare genomför nyproduktion av fastigheter på entreprenad åt externa fastighetsägare och kan erbjuda intressanta samarbetsformer för både mindre och större projekt. Vi har även intressanta koncept för privatpersoner, företag och kommuner som skall upplåta/sälja mark för nyproduktion.

Tre Snickares koncept vid nyproduktion

Om ni representerar en kommun och vill veta mer om vad Tre Snickares helhetskoncept för nyproduktion innebär, läs mer under rubriken Tre Snickares koncept vid markanvisningstävlingar.

Tre Snickare som byggentreprenör

Om ni söker en byggentreprenör att samarbeta med eller för att genomföra ett nyproduktionsprojekt, läs mer om vad Tre Snickare kan erbjuda under rubriken Tre Snickare som byggentreprenör för externa kunder.

Mark

Om ni äger mark som ni är intresserade av att sälja, kontakta oss för en diskussion om en intressant lösning utifrån era behov och förutsättningar! Läs mer under rubriken Har ni mark som ni vill sälja?

Finansiering

När man genomför nyproduktionsprojekt är det viktigt att ha tillgång till tillräckligt med finansiering till goda villkor. Läs mer om vad Tre Snickare kan erbjuda finansiärer och investerare under rubriken Finansiering av projekt i egen regi.