Totalrenoveringar av fastigheter

Tre Snickare genomför totalrenoveringar av allt från enskilda fastigheter till hela fastighetsbestånd för både privata och allmännyttiga fastighetsbolag. I totalrenoveringen ingår alla de typer av renoveringar, både invändigt och utvändigt, som Ni som fastighetsägare önskar genomföra. Genom att anlita Tre Snickare för totalrenoveringen, så behöver Ni som fastighetsägare inte anlita någon ytterligare entreprenör, utan Tre Snickare tar helhetsansvar och genomför samtliga projekt på totalentreprenad och alltid till fast pris.

En totalrenovering kan innebära olika saker för olika fastighetsägare och anpassas alltid utifrån olika fastigheters respektive behov. Tre Snickare genomför totalrenoveringar som totalentreprenör där det t ex ingår renovering av utvändiga tak, fasadrenovering, renovering eller byte av fönster, elstigarbyte, stambyte, invändig totalrenovering till nystandard, markarbeten, ventilationsarbeten, badrumsrenoveringar, energibesparingsåtgärder med mera.

Tre Snickare har med andra ord ett komplett erbjuande till Er som fastighetsägare som står inför omfattande renoveringar av enstaka fastigheter eller hela fastighetsbestånd.

Totalrenoveringar genomförs alltid utan kvarboende i fastigheten, då renoveringarna är så pass omfattande att det är omöjligt att bo kvar, vilket ställer speciella krav på fastighetsägaren. Tre Snickare vet vad man som fastighetsägare bör tänka på och planera inför totalrenoveringen och vi kan hjälpa Er inte bara med själva genomförandet, utan även med planeringen av totalrenoveringen.

Maila oss idag på info@tresnickare.se så kontaktar en av Tre Snickares medarbetare Er så fort som möjligt. Beskriv gärna så mycket som möjligt i mailet vad Ni planerar att genomföra, bifoga gärna information om själva fastigheten och glöm inte att skriva dit Era kontaktuppgifter.